Elnät

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, mätarföreskrifter, branschens allmänna villkor och särskilda villkor och bestämmelser.

Ellagen och mätarföreskrifterna innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB.

Felanmälan

Om strömmen går inom vårt nätområde eller om det uppstår andra problem i elnätet har vi beredskap dygnet runt och året om för att rycka ut och reparera felet.
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.