Elnät

Vår verksamhet styrs av ett antal regelverk som är centrala för vår bransch. Det handlar bland annat om ellagen och mätarföreskrifterna, vilka innehåller en rad bestämmelser som rör överföring och försäljning av el.

För att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav som ställs på branschen, har vi också utarbetat allmänna villkor för el och elnät. Dessa villkor är framtagna i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige och är gemensamma för hela branschen.

För att ytterligare specificera de villkor som gäller för vår verksamhet, har vi också tagit fram särskilda villkor och bestämmelser. Dessa är anpassade till vår specifika verksamhet och säkerställer att vi kan leverera el på ett effektivt och pålitligt sätt till våra kunder. Dessa hittar ni under fliken ”Dokument”. 

Sammanfattningsvis är regelverken som styr vår verksamhet noga utformade för att säkerställa en hög nivå av kvalitet och säkerhet inom vår bransch. Vi är stolta över att följa dessa regler och villkor för att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen.

Om vårt elnät

Inom Habo Krafts nätområde ansvarar vi för distribution av el från det nationella stamnätet till våra kunder. Som distributör har vi en skyldighet och ensamrätt att leverera el inom vårt elnätsområde under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet granskas vår nätverksamhet och våra avgifter kontinuerligt av myndigheten. Vi övervakar och underhåller vårt nätområde dygnet runt, året om för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel som kan uppstå.

För att leverera el så nära kunden som möjligt transformeras den inkommande spänningen från 40 000 V till 10 000 V innan den matas in i vårt lokala elnät. Vi placerar transformatorstationer nära abonnenten för att omvandla spänningen ytterligare till 3-fas lågspänning 400/230 volt.

Habo Kraft är stolta över att leverera pålitlig och säker el till våra kunder inom vårt nätområde. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår nätverksamhet eller våra tjänster.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.