Fjärrvärme och miljö

Här redovisar vi den senaste rapporten med fjärrvärmens miljövärden i Habo.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén.

Lokala miljövärden 2022 - Habo

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,05

Emission av växthusgaser
Förbränning: 4,4 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 7,7 g CO2 ekv/kWh

Andel fossila bränslen
(kol, eldningsolja, naturgas): 0 %

NÄTSPECIFIK INFORMATION
Levererad värme: 23,3 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 26,2 GWh
Varav el (hjälpel, vp, elpannor): 0,7 GWh
Ursprungsspecificerad el: Förnybar vattenkraft
Klimatpåverkan för använd el: 0 g CO2 ekv/kWh
Primärenergifaktor för använd el : 1,1

FÖRDELNING TILLFÖRD ENERGI TILL VÄRMEPRODUKTION

Återvunnen energi: 0 %
Förnybart: 100 %
Sekundära biobränslen: 96,1 %
Bioolja och tallbeckolja: 2,3 %
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution: 1,6 %

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.