Fjärrvärme

Tryggt och miljövänligt – den enkla lösningen

Fjärrvärme är en trygg, miljövänlig och bekymmersfri energikälla. Fjärrvärme är också oftast ett mycket prisvärt alternativ och en kostnadsjämförelse bör innehålla energipris, servicekostnad samt investeringens kostnad. Vi på Habo Energi hjälper dig gärna med att räkna. Vi har jour dygnet runt hela året. Det betyder att du aldrig kommer att vara utan värme om någon störning skulle inträffa.

Vi har investerat i både fjärrvärmeledningar och pannor. Vår affärsidé bygger på långa relationer med dig som kund, därför är vi också mycket angelägna om att prisbilden hela tiden skall kännas attraktiv. 

Förutsättningarna som gäller

Anslutningsavgiften anpassas till varje enskilt fall för att täcka kostnaden för servisledning från befintlig kulvert till husvägg. Kunden får därigenom en personlig och unik offert.

Vi kan åtaga oss grävningen på tomterna mot separat pris (självkostnadspris). Vi ombesörjer installation samt även rasering av befintlig utrustning i pannrummet. Ladda hem broschyren ”Fjärrvärme – för din och miljöns skull” och läs mer.

Utnyttja ROT-avdraget vid installation av Fjärrvärme

Fjärrvärmeanslutning berättigar dig som kund skattereduktion för ROT-arbeten om du uppfyller vissa villkor. Reglerna för ROT (reparation, ombyggnad, tillbyggnad) innebär att du som privatperson kan få skattereduktion med 30% av arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr per person och år. Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets webbplats.

Jämförpriser

Läs mer om jämförpriser.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.