Fiberanslutning - företag

HaboNet är stadsnätet som levererar fiberförbindelser till privatpersoner, företag och den offentliga sektorn inom Habo kommun. Vi avtalar direkt med fastighetsägaren och därefter förser vi fastigheten med en fiberanslutning. Med en anslutning till HaboNet beställer du tjänster såsom TV, Internet, och IP-telefoni av bästa kvalité, allt via en och samma fiber. Tekniken är framtidssäkrad och som kund i det öppna nätet får du själv valfriheten att välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer.

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av en fiberasnlutning från HaboNet.

Företagsanslutning

Anslutningsavgift enligt offert. Avlämning och omfattning på installationen enligt överenskommelse mellan Habo Energi och slutkunden/fastighetsägaren.

Hyresfastighet och Bostadsrättsförening

Anslutningsavgift enligt offert. Kostnaden för att etablera eventuellt invändigt fastighetsnät offereras separat till föreningen och utförs av extern part.

Varför ska jag ansluta min fastighet?

Det finns tre starka skäl till varför man ska ansluta sin fastighet till HaboNet.

  1. Valfrihet och öppenhet.
    Du som ansluts till det öppna nätet kan själv välja vilka tjänsteleverantörer som du vill sluta avtal med och hur länge. HaboNet har flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan och i det öppna nätet får du tillgång till hela utbudet till bästa prestanda och pris. Det är enkelt att byta tjänsteleverantör om du inte är nöjd eller vill avsluta ett abonnemang.

  2. Säkerhet och trygghet.
    En fiberanslutning till HaboNet ger dig prestanda som i princip är obegränsad. Du investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och total valfrihet. HaboNet’s kommunägda infrastruktur kommer till nytta både för hushåll och näringslivet.

  3. Ökad effektivitet och nya möjligheter.
    Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via HaboNet kan du utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har du en tjänst som du vill leverera?
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.