Fiber

HaboNet, som är en del av Habo Energi, är ett lokalt stadsnät för all digital kommunikation. Det kan användas till internet, TV och telefoni men även till säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Tillsammans med andra öppna stadsnät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.

Inga kortsiktiga intressen styr utbyggnaden av nätet. Vi tar ansvar för utveckling i kommunen och vi arbetar för att bygga ut nätet, både till tätort och landsbygd. Vi har byggt fibernät sedan 2000.

På samma sätt som det behövs vägnät och elnät som täcker hela landet, behövs det också fibernät som ger Habo kommuns invånare tillgång till snabba och säkra elektroniska kommunikationer. Fibernäten lägger grunden för den digital utvecklingen.

Svenska Stadsnätsföreningen
Habo Energi är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF.

Varför fiber från oss?

Med fiber genom vårt öppna stadsnät HaboNet kan du ta del av ett brett utbud av tjänster från flera tjänsteleverantörer. Vi på Habo Energi ansvarar för fiberkabeln fram till din fastighet.

Nära

Vi finns i Habo nära dig och ägs av Habo kommun.

Långsiktighet

Vi tänker långsiktigt och utvecklar Habo kommun med modern infrastruktur.

Prisvärt

Låga anslutningskostnader.

Öppet stadsnät

I öppna stadsnät kan konsumenter fritt välja bland olika operatörer som även kallas tjänsteleverantörer. Det finns de operatörer som bara levererar bredband och telefoni och de finns de som också levererar TV-tjänster via IPTV. Utöver bredband, TV och telefoni finns det också tjänster för hemlarm, teknisk support och backuplösningar.

Här kan du kan ladda ner vår broschyr med instruktioner hur du kommer igång med att välja tjänster.

Önskar ni mer information så kontakta oss på info@haboenergi.se eller på telefon 036-860 24 00.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.