Välj ett elavtal som gör skillnad för Habo

När du väljer el från Habo Energi går dina pengar till investeringar i kommunen och sponsring av barn- och ungdomsverksamhet i våra fina föreningar. Dessutom har du en lokal kundservice där du får snabb hjälp när du behöver det. 

Rörligt elpris

Det rörliga priset följer elbörsen och sätts för en månad i taget. Du betalar sedan samma pris per kilowattimme oavsett när under månaden du använder den. Rörligt pris har ingen bindningstid så du kan ändra dig när du vill.

Timpris

Elavtal med timpris följer timpriset på elbörsen och kan variera kraftigt över dygnet. Du betalar för den el du använder till det pris som gäller för just den timmen. Timpris passar dig som kan styra när du behöver använda el. Timpris har ingen bindningstid.

Fast elpris

Med fast elpris betalar du samma kostnad per kilowattimme oavsett när du använder elen. Det är ett tryggt alternativ där du vet vad din elkostnad kommer bli under den tid du bundit ditt avtal.

Vi ägs av Habo kommun och jobbar inte med tillfälliga lockpriser utan erbjuder ett långsiktigt och konkurrenskraftigt elpris.  All el du köper av oss är fossilfri. Mot ett tillägg kan du även köpa helt förnybar energi.

Solceller på villatak

Sälj din solel till oss

Har du solceller och vill sälja din överskottsproduktion? Vi köper gärna din el om du också har ett elhandelsavtal med oss. Läs mer om hur du gör för att teckna ett mikroproduktionsavtal.

Vad är skillnaden på rörligt pris och timpris?

Båda följer elmarknadens upp- och nedgångar beroende på tillgång och efterfrågan. Skillnaden är att priset varierar från månad till månad med ett rörligt avtal, medan det varierar från timme till timme med ett timprisavtal.

Timpris kan vara ett bra val om du förbrukar relativt mycket el och kan styra din elanvändning till de timmar då elpriset är lågt. Om du inte kan, eller vill, styra din förbrukning eller om du tex bor i lägenhet och inte förbrukar så mycket el kan rörligt pris vara ett bättre alternativ.

Vad är skillnaden på fossilfri el och förnybar el?

Fossilfri energi och förnybar energi är två begrepp som ofta blandas ihop, och det som skiljer dem åt är egentligen vilken typ av källa energin kommer ifrån. Förnybar energi kommer från källor som naturligt förnyas och därmed inte tar slut, t.ex. sol, vind och vatten. Definitionen av fossilfri energi är lite bredare, med fossilfri energi menas energi som inte kommer från fossila bränslen som kol, olja och gas. I Sverige kommer den fossilfria elen framförallt från kärnkraft, vattenkraft, vindkraft och sol.

All el vi säljer är fossilfri, vill du köpa 100% förnybar energi kan du teckna elavtal med miljötillägg.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.