Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Här förklarar vi hur det fungerar.

Fjärrvärmesystemet

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Beroende på årstid och väder håller vattnet en temperatur mellan 70 och 120 grader och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet. 

Lång livslängd

Att bygga ett fjärrvärmenät som klarar kraven på driftsäkerhet och lång livslängd är dyrbart. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan kostnaderna variera från 2 000 till 12 000 kronor per meter ledning.

Fjärrvärme sparar energi

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad som till exempel rester från skogsavverkning. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Med hänsyn till klimat och miljö använder vi en mix av bränslen beroende på tillgång och bästa ekonomi.

Med fjärrvärme hushållar vi med våra gemensamma resurser eftersom det är en uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo.

Ta vara på energin

I Sverige har vi ett osynligt nät som hjälper oss att ta vara på energin och som gör våra städer mer hållbara. Det består av 24 000 km rör, som om det las ut runt ekvatorn skulle räcka halvvägs runt jorden. Det är fjärrvärmenätet. Vill du veta vilken nytta det gör? Då kan du titta på kortfilmen ”Ta vara på energin”.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.