Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är miljöriktigt, kostnadseffektivt och driftsäkert med låg underhållskostnad. Här förklarar vi hur det fungerar.

Miljövänligt

Fjärrvärme är en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Nästan all fjärrvärme är värme som annars inte skulle ha kommit till nytta, till exempel energi ur avfall och rester från skogsavverkning.

Tryggt

Det är bekymmersfritt och tryggt att vara fjärrvärmekund. En okomplicerad och beprövad teknik innebär mycket hög driftsäkerhet. Du får en jämn och pålitlig värme i huset och varmvattnet tar aldrig slut.

Långsiktigt

Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och underhållskostnaderna låga. En installation av fjärrvärme ökar dessutom husets värde.

 

Så här fungerar det

Fjärrvärmen kommer till fastigheten i form av vatten som värmts upp i ett centralt värmeverk. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Beroende på årstid och väder håller vattnet en temperatur mellan 70 och 120 grader och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet.

För att värma upp vattnet till en tillräckligt hög temperatur används olika bränslen. Oftast används energi som annars skulle gå förlorad som till exempel rester från skogsavverkning. Idag kommer merparten av fjärrvärmen från förnybar och återvunnen energi. Med hänsyn till klimat och miljö använder vi en mix av bränslen beroende på tillgång och bästa ekonomi. 

Med fjärrvärme hushållar vi med våra gemensamma resurser eftersom det är en uppvärmningsform som tar tillvara resurser som annars går till spillo.

Filmen om fjärrvärme

I Sverige har vi ett osynligt nät som hjälper oss att ta vara på energin och som gör våra städer mer hållbara. Det består av 24 000 km rör, som om det las ut runt ekvatorn skulle räcka halvvägs runt jorden. Det är fjärrvärmenätet. Vill du veta vilken nytta det gör? Då kan du titta på kortfilmen ”Ta vara på energin”.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.