Elnätspriser i Habo

Här ser du anslutningsavgifter och nätavgifter kopplat till din elnätsanslutning samt ersättning för inmatning till nätet för dig som levererar el via tex solceller.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll och är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del, som baseras på storleken på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter. 

 

Nätavgift - fast avgift för din säkring

Mätarsäkringens storlek, uttryckt i ampere (A), styr vilken maximal effekt du kan använda i ditt hem. En för hög elförbrukning gentemot mätarsäkringen kan leda till att säkringar går sönder eller/-och att elapparater fungerar sämreI säkringsavgiften ingår myndighetsavgifterna elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Priser gäller fr.o.m. 2024-01-01.3

NättariffMätarsäkring AmpereExkl. moms, kr/årInkl. moms, kr/år
LHG 1616 A lhg1 4641 830
N1616 A3 4164 270
N2020 A5 1246 405
N2525 A7 0648 830
N3535 A9 68812 110
N5050 A13 83617 295
N6363 A18 08022 600
N8080 A24 28830 360
N100100 A30 36437 955
N125125 A38 18847 735
N160160 A48 99661 245
N200200 A61 12476 405

Nätavgiften för lägenhet, LGH16 är endast avsedd för kunder i bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter där ett huvudabonnemang är tecknat för fastighetens allmänna utrymmen. Abonnemangen skall ha en gemensam serviskabel och gemensam servissäkring. Förbrukningen för lägenheten får inte överstiga 10 000 kWh per år.

Rörlig avgift för den el du använt

Elöverföringsavgiften är den avgift du betalar för transporten av el genom ledningarna till din bostad. Den beräknas per kilowatt du förbrukat.

Från 2024-01-01 är överföringsavgiften:
17,1 öre/kWh exklusive moms och
21,38 öre/kWh inklusive moms.

Anslutningsavgifter

När du vill ansluta en fastighet till elnätet. Priset nedan gäller från 2024-03-01 för fastigheter i tätort. För anslutning av fastigheter på landsbygd var vänlig kontakta oss för offert.

Servissäkring (A)Avstånd anslutningspunktEngångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 0-200 meter40 000 kr50 000 kr
16-25 200-600 meter40 000 kr + 342 kr/m50 000 kr + 427,50 kr/m
16-25 600-1200 meter176 800 kr + 810 kr/m221 000 kr + 1 012,50 kr/m
16-25 1200-1800 meter662 800 kr + 475 kr/m828 500 kr + 593,75 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Bevattningsanläggning

En minimiavgift för bevattningsanläggningar utgår med 25% av den valda nätavgiftens årsavgift vid ej använd anläggning. Säkringsavgiften uttages för hel månad och varje påbörjad månad räknas som hel månad.
Avgiften gäller endast under månaderna april – oktober.

För in- och urkoppling av permanenta bevattningsanläggningar utgår en avgift på 1 200 kr.

Nätnyttan - ersättning för inmatning till nätet

Du som har en elproduktionsanläggning kan bidra till att minska energiförlusterna i elnätet. Du kan också sänka ditt elnätsföretagets avgifter till andra elnätsföretag. Enligt. 3 kap. 43 § ellagen har du rätt till ersättning från ditt elnätsföretag motsvarande värdet av dessa nyttor.

Denna ersättning brukar kallas för nätnyttoersättning, men kan också kallas för bland annat ersättning vid inmatning av el eller energiersättning.

ÖverföringsavgiftExkl momsInkl moms
Nättariff produktionsanläggning P1-S
Höglasttid jan-mars, nov-dec måndag-fredag 06-228,8 öre/kWh11 öre/kWh
Övrig tid5,0 öre/kWh6,25 öre/kWh
Nättariff produktionsanläggning P1-SOL
Höglasttid jan-mars, nov-dec måndag-fredag 06-225,5 öre/kWh6,88 öre/kWh
Övrig tid5,0 öre/kWh6,25 öre/kWh

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Sidansvarig

Informationen på den här sidan ägs och uppdateras av Habo Kraft AB.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.