Nätavgiften

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll och är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till din nätfaktura. Flytten innebär ingen ökad kostnad för dig som kund bara en förflyttning. För mer information om detta se Skatteverket.

Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A men har du elvärme eller annan högre förbrukning kan du behöva större säkring.

Nätavgifter till och med 2022-12-31 (säkringsavgifter)

NättariffMätarsäkring AmpereExkl. moms, kr/årInkl. moms, kr/år
LHG 1616 A lhg1 2001 500
N1616 A2 8003 500
N2020 A4 2005 250
N2525 A5 7887 235
N3535 A7 9409 925
N5050 A11 34014 175
N6363 A14 82018 525
N8080 A19 908 24 885
N100100 A24 88831 110
N125125 A31 30039 125
N160160 A40 160 50 200
N200200 A50 100 62 625

Överföringsavgift till och med 2022-12-31
16,20 öre/kWh exkl. moms
20,25 öre/kWh inkl. moms

Nätavgifter från och med 2023-01-01 (säkringsavgifter)

NättariffMätarsäkring AmpereExkl. moms, kr/årInkl. moms, kr/år
LHG 1616 A lhg1 4641 830
N1616 A3 4164 270
N2020 A5 1246 405
N2525 A7 0648 830
N3535 A9 68812 110
N5050 A13 83617 295
N6363 A18 08022 600
N8080 A24 28830 360
N100100 A30 36437 955
N125125 A38 18847 735
N160160 A48 99661 245
N200200 A61 12476 405

Överföringsavgift från och med 2023-01-01
19,80 öre/kWh exkl. moms
24,75 öre/kWh inkl. moms

Säkringsändring

Ändring skall anmälas och utföras av behörig installatör efter vårt godkännande.
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåten utan för bevattningsanläggning se nedan.
En ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år. Ändring av avgiftsbestämmande passdel eller knivsäkring får endast ske med HKAB:s skriftliga medgivande. Bytet skall ske av behörig och registrerad elinstallatör. Användning av tröga säkringar, av S-märkt typ, och dvärgbrytare är tillåtet. Dvärgbrytare med karaktäristik B och C väljes normalt.
Abonnemangstariffen bestäms av amperetalet på mätarsäkringens passdel eller i förekommande fall av knivsäkringens märkström.

Nättariff, säkring normal lägenhet, LHG

Nättariff, säkring normal lägenhet är endast avsedd för kunder i bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter där ett huvudabonnemang är tecknat för fastighetens allmänna utrymmen. Abonnemangen skall ha en gemensam serviskabel och gemensam servissäkring. Förbrukningen för lägenheten får inte överstiga 10 000 kWh per år.

Bevattningsanläggning

En minimiavgift för bevattningsanläggningar utgår med 25% av den valda nättariffens årsavgift vid ej använd anläggning. Säkringsavgiften uttages för hel månad och varje påbörjad månad räknas som hel månad. Tariffen gäller endast under månaderna april – oktober.

För in- och urkoppling av permanenta bevattningsanläggningar utgår en avgift på 1 200 kr.

Nätnyttan för inmatning

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.