Ansluta till elnätet

Beställ anslutning genom att kontakta en elinstallatör. Installatören behöver ha en fastighetskarta med fastighetsbeteckning och gärna en situationsplan med förslag på var mätarskåpet ska sitta. Installatören gör sedan en föranmälan till oss.

Helst ska det göras ca sex veckor innan installationen ska påbörjas. Vi kontrollerar att elnätet i området klarar av en nyanslutning. Då skickar vi ett installationsmedgivande till installatören och påbörjar beredning. I tätorter tas anslutningsavgift ut enligt prislistan. Om du ska bygga långt bort från befintligt elnät skickar vi först en offert eftersom anslutningen då kan bli kostsam.

Din markentreprenör gräver och lägger ner kanalisation (kabelrör). Installatören sätter upp fasadmätarskåpet och skickar sedan en färdiganmälan till oss. Vi drar kabel genom röret till fasadmätarskåpet och sätter upp elmätare. Därefter registreras din anslutning hos oss och du får en bekräftelse.

Anslutningsavgift 2020

Dessa anslutningsavgifter gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare.

Servissäkring (A)Engångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 (0-200 m)29 000 kr36 250 kr
16-25 (200-600 m)29 000 kr + 248 kr/m36 250 kr + 310 kr/m
16-25 (600 m och 1 200 m)128 200 kr + 542 kr/m160 250 kr + 677,50 kr/m
16-25 (1 200 m och 1 800 m)453 400 kr + 329 kr/m566 750 kr + 411,25 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Anvisat elhandelsföretag

När Habo Kraft AB ansluter en ny kund blir Habo Energi AB automatiskt elleverantör. Kontakta dem för att hitta en avtalsform som passar dig. Du kan när som helst byta elleverantör.

Återanslutning

Om du vill återansluta en anläggning som har varit frånkopplad från elnätet rekommenderar vi att du kontaktar en elinstallatör som kontrollerar din anläggning innan strömmen slås på. Din elinstallatör anmäler därefter återanslutningen till oss. Tänk på att det är du som fastighetsägare som har ansvar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på. Vid återanslutning av en frånkopplad kundanläggning betalar kunden en engångsavgift. 

Kontakta oss om du har mer frågor angående din elanslutning eller byggel (tillfällig elanslutning).

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.