Anslut solceller till Habo Krafts elnät

Mikroproducent av el är den som producerar förnybar el, tex från sol, i en anläggning som har maximalt 43,5 kilowatts kapacitet med en huvudsäkring på maximalt 100 ampere, och som producerar mindre el än den förbrukar under ett kalenderår. Producerar du mer el eller har en större säkring räknas du som kommersiell småskalig producent och då gäller andra regler än de vi går igenom här.

Ansluta till elnätet

Installationen av din produktionsutrustning ska göras som en fast anslutning av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med oss på Habo Kraft AB och hanterar för- och färdiganmälan som vi behöver för själva anslutningen.

Vi behöver bland annat information om produktionseffekten på din anläggning för att avgöra om din befintliga anslutning behöver ändras. Om det befintliga abonnemanget är tillräckligt betalar du ingenting extra för anslutningen under förutsättning att du räknas som mikroproducent. Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du skillnaden av nyanslutningskostnaden mellan din nuvarande mätar- eller servissäkrings märkström och av nyanslutningskostnaden för den nya mätar eller servissäkringens märkström. 

I samband med installationen så kontrollerar vi mätaren och om så behövs byter vi ut din elmätare till en som mäter både elanvändning- och produktionsvärden kostnadsfritt. Det är viktigt att denna kontroll och eventuellt utbyte görs, annars kommer även din elproduktion att mätas som elanvändning. 

Sälj din överskottsel

Om du producerar mer el än du själv förbrukar kan du fritt välja vilket elhandelsföretag du vill sälja elen till. Du kontaktar själv de elhandelsföretag du är intresserad av, för att höra om de vill köpa din el och till vilken ersättning. 

Nätnytta - din ersättning från oss

Du som har en elproduktionsanläggning bidrar till att minska energiförlusterna i elnätet. Du kan också sänka ditt elnätsföretags avgifter till andra elnätsföretag. Enligt. 3 kap. 43 § ellagen har du rätt till ersättning från ditt elnätsföretag motsvarande värdet av dessa nyttor.

Denna ersättning brukar kallas för nätnyttoersättning, men kan också kallas för bland annat ersättning vid inmatning av el eller energiersättning.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Sidansvarig

Informationen på den här sidan ägs och uppdateras av Habo Kraft AB.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.