Pågående fiberprojekt

Projektområde landsbygd

Vi arbetar aktivt med att expandera vårt fibernät på landsbygden och allt fler hem ansluts till vårt stadsnät. Trots det finns det fortfarande många som väntar på att få en fiberanslutning. Vi är medvetna om att det kan vara frustrerande att vänta och vi förstår att du kanske undrar när vi från Habo Energi kommer att erbjuda dig och din fastighet en fiberanslutning. Här kan du hitta information om de projektområden vi håller på med just nu.

Tack för att du väntar på en fiberanslutning från din lokala leverantör! ❤️

Habo Sydvästra
Beställnings- och informationsmaterial utskickade till fastighetsägare.
Schaktarbeten påbörjade och driftsättning sker löpande allt eftersom byggnationen framskrider.
Planerat projektslut senast 2024-12-31.
Mer info om detta EU-finansierade område hittar du här.

Brandstorps kyrkby med omnejd
Beställnings- och informationsmaterial utskickade till fastighetsägare.
Schaktarbeten påbörjade och driftsättning sker löpande allt eftersom byggnationen framskrider.
Planerat projektslut senast 2023-12-31.

Äskhult – Lindhult
Beställnings- och informationsmaterial utskickade till fastighetsägare.
Tomtschakter är påbörjade och driftsättning sker löpande allt eftersom byggnationen framskrider.
Planerat projektslut senast 2023-12-31.

Somneryd
Informationsmaterial är utskickade till fastighetsägare.
Planerat projektslut senast 2024-06-30.

Lyckås – Åsebygd
Planerat projektslut senast 2024-12-31.

Stora Flittered
Planerad projektstart under 2024.
Planerat projektslut senast 2025-06-30.

Simonstorp
Beställnings- och informationsmaterial utskickade till fastighetsägare, med sista svarsdatum 14/4 2023.
Påminnelse utskickat till dem som inte har beställt med nytt sista svarsdatum 28/4 2023.

Endast 13 av totalt 41 fastigheter i projektetområdet har beställt. Eftersom gränsen på 28 fastigheter inte har uppnåtts, kan projektet inte påbörjas.

46.43%
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.