EU-finansierade projekt

Den 23 september 2020 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att bevilja Habo Energi AB projektstöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 8 957 272 kronor för byggnation av ett fibernät i Habo Sydvästra delen med journalnummer 2019-4842. 

EU-logo för jordbruksfonden

Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har blivit försenat och nytt slutdatum för projektet är 2025-04-05.

Frågor angående projektet under pågående tid ställs till
projektledare Niklas Karlsson på 036-860 24 07 eller via mejl niklas.karlsson@haboenergi.se

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.