EU-finansierade projekt

Den 23 september 2020 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att bevilja Habo Energi AB projektstöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 8 957 272 kronor för byggnation av ett fibernät i Habo Sydvästra delen med journalnummer 2019-4842. 

Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet har blivit försenat och nytt slutdatum för projektet är 2025-04-05.

Habo Sydvästra

Byggstart är planerad under våren 2023 i området kring Holmen och driftsättning sker därefter löpande allt eftersom byggnationen framskrider. Det är svårt att exakt säga när vår entreprenör är i området kring just din fastighet, men hela det område som vi kallar Habo Sydvästra ska vara färdigt senast 2024-12-31. Information om projektet kommer fortlöpande att  uppdateras på denna sida.

Vi har under vecka 50 skickat ut kundbrev med beställningsblanketter till de som vi har registrerade som fastighetsägare. Beställningen ska fyllas i och returneras till oss i det bifogade svarskuvertet. Beställningsblanketten måste dock vara oss tillhanda senast den 28 februari 2023.

När du har beställt hör vår entreprenör av sig efter sista svarsdatum och bokar ett planeringsmöte med dig. Under mötet tittar ni närmare på hur fiberinstallationen bäst går till. Du ska alltså inte själv gräva eller förbereda något innan dess.

Vår kundtjänst kan inte svara på specifika frågor kring din fiberinstallation, så ställ dessa under planeringsmötet. Du kan även kontakta vår entreprenör direkt om du har frågor.

Kontaktperson
Torbjörn Karlsson
SLL Energi & Infrastruktur AB
070-564 00 26.

Du behöver inte vara hemma när vi arbetar på din tomt, utan endast då vi installerar fiber i din bostad. Vår entreprenör bokar in tid för båda arbetena i samråd med dig. Var fiberkabeln dras in och var stadsnätsboxen installeras bestämmer ni ihop under planeringsmötet.

HaboNet, som är en del av Habo Energi, är ett lokalt stadsnät för all digital kommunikation. Genom vårt öppna stadsnät, kan du ta del av ett brett utbud av tjänster från flera tjänsteleverantörer. Hur man beställer tjänster, får man mer information om i samband med installationen, men man kan även läsa mer på vår webbplats www.haboenergi.se

Du som bor i Habo kommun, men utanför tätorterna, kan ansöka om bidrag till bredbandsanslutning med fiber. Detta bidrag handläggs av Habo kommun och du kan läsa mer om detta på kommunens webbplats.

Översiktskarta - Habo Sydvästra

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.