För ett mer hållbart Habo

För att uppmuntra engagemang och goda initiativ för hållbar utveckling skapade vi i samband med Habo Krafts 100-årsfirande ett hållbarhetspris som delas ut till en person, grupp, förening eller företag som gjort insatser inom hållbarhet. Den 3 februari bjöd vi in till ett hållbarhetsevent över en lunch på Lustfyllt i Habo där vi, förutom att kora vinnaren av årets hållbarhetspris även fick ta del av hur företag, föreningar och kommun arbetar med dessa frågor.

Publiken, som bestod av representanter från kommun och näringsliv, personal och styrelsemedlemmar, fick bl a lyssna till Anna Lööv, Miljö- och hållbarhetsstrateg på Habo kommun, Josefin Carlsson, Sustainability Specialist på Fagerhult och Jens Ottosson, Vice ordförande Habo Wolley. Habo Energis styrelse och vår Miljö- och kvalitetssamordnare Martina Hammar fanns även på plats och berättade varför vi tycker det är viktigt att lyfta hållbarhetsarbete och bakgrunden till priset.

Kommun, företag och förening kring ett mer hållbart Habo

Anna Lööv gav en inblick i hur Habo kommun arbetar med hållbarhetsfrågor från program, planer och strategier till policys och vägledning. Hon lyfte fokusområden och utmaningar såsom psykisk hälsa, minska klimatpåverkan & klimatanpassning, hållbar konsumtion och biologisk mångfald & ekosystemtjänster och vad som görs inom dessa områden. Hon gav även exempel på hållbarhetstips och berättade om en del av allt som är på gång i kommunen.

Josefin Carlsson berättade om hur Fagerhult jobbar för att vara branschledande i arbetet mot en mer hållbar framtid och hur de har konkretiserat två övergripande hållbarhetsmål för att guida hela verksamheten mot en ljusare framtid.  Publiken fick ta del av många spännande exempel där företaget utifrån kunskapen om produkters möjligheter och påverkan på vår planet har identifierat långsiktiga mål inom fyra prioriterade åtgärdsområden. Dessa har formulerats utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling, och de strävar efter att uppnå dem senast 2030.

Jens Ottosson höll en väldigt uppskattad presentation kring hur en idrottsförening kan arbeta utifrån de globala målen och pratade bl a om hur de börjar från grunden med Volleybompa som en god start, att alla får vara med och vikten av att ha låga trösklar för att kunna vara med. Han belyste hur idrott kan vara en väg in i samhället och hur Habo Wolley hjälper till med integration av nyanlända. Jens pratade även om jämställdhet och lika villkor, hur man utvecklar med framtidens ledare och arbetet med cirkulär ekonomi utifrån det globala målet om hållbar konsumtion och produktion.

Vinnare av årets hållbarhetspris 2022

Under hållbarhetseventet korades även vinnaren av 2022 års Hundrapriset – för ett mer hållbart Habo. Årets hållbarhetspris går till Vildungar som med stor passion och en smittande glädje har öppnat ögonen för helt nya kundgrupper gällande cirkulär ekonomi. De är ett mycket gott exempel på ett hållbarhetsarbete som banat väg, inspirerat andra och kännetecknas av engagemang och kreativitet. Läs juryns motivering och en intervju med Marika här.

Stort grattis från Habo Energi och vi önskar varmt lycka till med Vildungars fortsatta framfart!

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.