Bostad

Habo Bostäder

Telefon till kundservice: 036-860 24 00

Telefontid: måndag-torsdag 08.00-16.30 och fredagar 08.00-15.00

Receptionen stängd

Med anledning av risken för spridning av Coronavirus.

Välkommen att boka besök via mail eller telefon.

Övrig tid - akuta fel och störningsjour 010-470 51 84 (Securitas)

info@habobostad.se

Boende och lokaler i Habo sedan 1953

Habo Bostäder är ett kommunägt bostadsföretag som bildades som stiftelse 1953 för att trygga den framtida bostadsförsörjningen i kommunen. Under mitten av 1950-talet uppfördes de första flerfamiljshusen. Stiftelsen första nybygge blev fastigheten på Kapellgatan 14 - 16 och därefter följde fastigheten på Malmgatan 26 - 28, som också kom att inrymma lokaler för läkarmottagning och tandläkare. En flerfamiljsfastighet på 10 lägenheter samt en affärslokal uppfördes i det lilla samhället Furusjö.

Under 1960-talet uppfördes ytterligare bostads-fastigheter. Vid slutet av 1960-talet och början av 1970-talet uppfördes ett för tiden stort bostadsområde på Bränninge. Detta kom att omfatta 122 lägenheter. Nyproduktionen har sedan fortsatt på hela 1980-talet och en bit in på 1990-talet och hela beståndet omfattar idag 550 lägenheter.

Habo Bostäder idag

1991 ombildades Habo Bostadsstiftelse till ett aktiebolag med namnet Habo Bostäder AB. Företaget har under hela sin verksamhet varit ekonomiskt stabilt och haft en gynnsam utveckling av uthyrningsverksamheten.