Är du missnöjd med en tjänst?

Ta kontakt med vår kundservice så hjälper de dig med ditt ärende. Ha gärna dina kunduppgifter och eventuella underlag i ärendet tillgängliga när du hör av dig.

Om du inte blir nöjd med vårt beslut eller med hur ärendet hanterats och vill få ditt ärende prövat finns det flera olika instanser och myndigheter du kan vända dig till.

Kommunens konsumentvägledning

Kommunens konsumentvägledning kan hjälpa dig som enskild konsument med råd inför ett köp, konsumentvägledning i förebyggande syfte och hjälp till självhjälp vid reklamationer och tvistlösningar. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

Energimarknadsbyrån

Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Omprövning/medling

Allmänna reklamationsnämnden – ARN

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden

Marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt.

Marknadsdomstolen

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten. På sin webb ger de svar på många konsumentfrågor om energi.

Energimarknadsinspektionen

Energimyndigheten

Konsumenten har rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Om detta inte leder till överenskommelse har konsumenten enligt §9.3 i de allmänna avtalsvillkoren rätt att ansöka om medling hos Energimyndigheten.

Energimyndigheten.se

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.