Ansluta till elnätet

För att beställa anslutning till elnätet behöver du kontakta en elinstallatör. Installatören behöver ha tillgång till en fastighetskarta med fastighetsbeteckning och en situationsplan som visar var mätarskåpet ska placeras. Installatören gör sedan en föranmälan till oss. 

Vid nyanslutning i tätort rekommenderar vi att du gör din beställning cirka sex veckor innan planerad installation, för att vi ska ha tillräckligt med tid att kontrollera om elnätet klarar av en ny anslutning. När allt är klart kommer vi att skicka ett installationsmedgivande till installatören och påbörja förberedelserna.

Vid större anslutningar och nyanslutning på landsbygden rekommenderar vi att du gör din beställning så snart som möjligt. Vi har nämligen en lång leveranstid på vissa komponenter som kan tänkas behövas.

När din markentreprenör har grävt och lagt ner kanalisationsröret, sätter installatören upp fasadmätarskåpet och skickar sedan in en färdiganmälan till oss. Vi drar kabeln genom röret till fasadmätarskåpet och installerar elmätaren. Därefter registreras din anslutning hos oss och du får en bekräftelse på att allt är klart.

 

Anslutningsavgift

Dessa anslutningsavgifter gäller från och med 2022-03-01 och tillsvidare.

Servissäkring (A)Avstånd anslutningspunktEngångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 0-200 meter40 000 kr50 000 kr
16-25 200-600 meter40 000 kr + 342 kr/m50 000 kr + 427,50 kr/m
16-25 600-1200 meter176 800 kr + 810 kr/m221 000 kr + 1 012,50 kr/m
16-25 1200-1800 meter662 800 kr + 475 kr/m828 500 kr + 593,75 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Anvisat elhandelsföretag

När Habo Kraft AB ansluter en ny kund till nätområdet HBO, blir Habo Energi AB automatiskt din elleverantör med ett anvisat elhandelsavtal, såvida du inte aktivt väljer ett annat avtal hos Habo Energi AB eller annan leverantör.

Om du vill hitta rätt avtalsform eller välja en annan leverantör, hör av dig till den ni önskar ha som leverantör. Du har alltid möjlighet att byta leverantör när som helst om du har ett anvisat avtal.

Säkringsändring

Ändring av säkring ska alltid anmälas och utföras av en behörig installatör, efter att vi har godkänt ändringen.Vi tillåter inte säsongsmässiga eller periodiska ändringar av tariffer eller huvudsäkringar, med undantag för bevattningsanläggningar.

Om du vill ändra huvudsäkringen måste ändringen gälla i minst ett år. Ändringar av passdelen eller knivsäkringen som påverkar avgiftsbestämmandet får endast utföras med skriftligt medgivande från HKAB. Det är också viktigt att notera att bytet måste utföras av en behörig och registrerad elinstallatör.

Vi tillåter användning av tröga säkringar av S-märkt typ och dvärgbrytare. Dvärgbrytare med karaktäristik väljes normalt B och C.

Abonnemangstariffen bestäms av amperetalet på mätarsäkringens passdel eller, vid förekommande fall knivsäkringens märkström. Tänk på att du alltid kan kontakta oss om du har frågor om vilka ändringar som är tillåtna och hur du går tillväga för att utföra dem på rätt sätt.

Återanslutning

Vid återanslutning av en frånkopplad anläggning till elnätet är det viktigt att säkerställa att anläggningen är i god kondition och följer gällande regler. Vi rekommenderar att du kontaktar en elinstallatör för att utföra en kontroll innan strömmen återansluts. När anläggningen är godkänd anmäler elinstallatören återanslutningen till oss. Vid återanslutning tillkommer en engångsavgift.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Sidansvarig

Informationen på den här sidan ägs och uppdateras av Habo Kraft AB.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.