Ansluta till elnätet

För att beställa anslutning till elnätet behöver du kontakta en elinstallatör. Installatören behöver ha tillgång till en fastighetskarta med fastighetsbeteckning och en situationsplan som visar var mätarskåpet ska placeras.
Installatören gör sedan en föranmälan till oss. 

Vid nyanslutning i tätort rekommenderar vi att du gör din beställning cirka sex veckor innan planerad installation, för att vi ska ha tillräckligt med tid att kontrollera om elnätet klarar av en ny anslutning. När allt är klart kommer vi att skicka ett installationsmedgivande till installatören och påbörja förberedelserna.
Vid större anslutningar och nyanslutning på landsbygden rekommenderar vi att du gör din beställning så snart som möjligt. Vi har nämligen en lång leveranstid på vissa komponenter som kan tänkas behövas.

I tätorter tas en anslutningsavgift ut enligt prislistan nedan. Om din fastighet ligger långt bort från befintligt elnät skickar vi först en offert, eftersom anslutningen då kan bli kostsam.

När din markentreprenör har grävt och lagt ner kanalisationsröret, sätter installatören upp fasadmätarskåpet och skickar sedan in en färdiganmälan till oss. Vi drar kabeln genom röret till fasadmätarskåpet och installerar elmätaren.
Därefter registreras din anslutning hos oss och du får en bekräftelse på att allt är klart.

Anslutningsavgift 2022

Dessa anslutningsavgifter gäller från och med 2022-03-01 och tillsvidare.

Servissäkring (A)Engångsavgift exkl. momsEngångsavgift inkl. moms
16-25 (0-200 m)30 500 kr38 125 kr
16-25 (200-600 m)30 500 kr + 262 kr/m38 125 kr + 327,50 kr/m
16-25 (600 m och 1 200 m)135 300 kr + 640 kr/m169 125 kr + 800 kr/m
16-25 (1 200 m och 1 800 m)519 300 kr + 389 kr/m649 125 kr + 486,25 kr/m
35-63Enligt offert
80-200Enligt offert
Lågspänning effektEnligt offert
Högspänning effektEnligt offert

Anvisat elhandelsföretag

När Habo Kraft AB ansluter en ny kund till nätområdet HBO, blir Habo Energi AB automatiskt din elleverantör med ett Anvisat elhandelsavtal, såvida du inte aktivt väljer eller valt ett annat avtal hos Habo Energi AB eller annan leverantör.

Om du vill hitta rätt avtalsform eller välja en annan leverantör, hör av dig till den ni önskar ha som leverantör.
Du har alltid möjlighet att byta leverantör när som helst om du har ett Anvisat avtal.

Återanslutning

Vid återanslutning av en frånkopplad anläggning till elnätet är det viktigt att säkerställa att anläggningen är i god kondition och följer gällande regler. Vi rekommenderar att du kontaktar en elinstallatör för att utföra en kontroll innan strömmen återansluts. När anläggningen är godkänd anmäler elinstallatören återanslutningen till oss. Som fastighetsägare ansvarar du för att din anläggning är säker och uppfyller kraven innan strömmen slås på. Vid återanslutning tillkommer en engångsavgift.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller behöver hjälp med din elanslutning eller en tillfällig anslutning under byggtiden.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.