100% förnybar energi

Vatten rinner genom grönskande skog

Vi är det lokala energibolaget i Habo!

100% av elen som levereras av Habo Energi är så kallad ”grön el” som kommer från förnybara energikällor, i vårt fall svensk vattenkraft med ursprungsgaranti.

Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg med att ha ett bra elpris, vi ägs av Habo kommun och jobbar inte med tillfälliga lockpriser utan med ett långsiktigt och konkurrenskraftigt elpris. Du har valfrihet som kund att välja den avtalsform som passar dig bäst: Teckna elavtal med Habo Energi

Vad är förnybar energi?

Energi som kommer från förnybara källor är energi som direkt eller indirekt baseras på solens strålning och därför förnyas i samma takt som de används. Exempel på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solenergi och bioenergi.

Enligt Jordbruksverket framställs bioenergi av biomassa som exempelvis växter och växtdelar av olika slag vilka kontinuerligt nybildas och därför räknas som förnyelsebar energi.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.