100% förnybar energi

100% av elen som levereras av Habo Energi är så kallad ”grön el” som kommer från förnybara energikällor, i vårt fall svensk vattenkraft med ursprungsgaranti. Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg med att ha ett bra elpris, vi ägs av Habo kommun och jobbar inte med tillfälliga lockpriser utan erbjuder ett långsiktigt och konkurrenskraftigt elpris. Välkommen till ditt lokala energibolag!

Jämför våra elavtal

Det rörliga priset följer svängningarna på elbörsen Nord Pool och förändras varje månad. 

Priset består av vårt sammanlagda inköpspris plus ett påslag för att täcka våra kostnader.

Se aktuella priser här

Välj på fastpris 6 månader, 1 år eller 2 år beroende på vad som passar dig bäst. 

Se aktuella priser här

För att ta del av rörligt timpris krävs att du har en elmätare som kan timavläsas. 

Timpriset baseras på NordPools spotmarknadspris med ett påslag för att täcka vår kostnader. 

För att teckna timprisavtal kontakta vår kundservice.

Anvisat pris

Om du är elkund hos oss men inte själv har tecknat något elavtal betalar du enligt så kallat Anvisat pris eller Anvisningspris. Det gäller dig som

  • bor inom Habo Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
  • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut.

Det anvisade priset består i grunden av ett rörligt pris som förändras månadsvis, men observera att Anvisat pris inte är detsamma som avtalet Rörligt pris. Du kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.