Fiberutbyggnad på landsbygd

landsbygd_small

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Att hela Sverige har tillgång till ett snabbt bredband är en förutsättning för ett sammanhållet Sverige. Alla ska ha möjlighet att delta, oavsett var man bor eller arbetar.

Sambyggnad Elnät och Fiber

För att få en bra utbyggnad av ledningsnäten, samförlägger vi el och fiberkanalisation i mesta möjliga mån för att bara gräva en gång och för att kunna erbjuda kunder i de aktuella områdena en fiberanslutning i framtiden.

Planering och beredning

Den första delen i detta arbete är en grovplanering, som är slutförd, och därefter en beredningsfas där vår beredare kommer att kontakta er som är berörda markägare med ett förslag på tänkt ledningssträckning. I detta arbete önskar vi ett nära samarbete med er som markägare som besitter stora kunskaper om vilka sträckor som är bäst lämpade för grävning med minsta antalet hinder.

De markägare som blir berörda, det vill säga där vi behöver tillträde till mark, kommer att kontaktas för samråd. Markägare får efter överenskommelse med vår beredare ett markupplåtelseavtal och ett ersättningserbjudande för godkännande.

Under arbetes gång kommer maskiner och fordon att färdas längst vägar i området och vi ber om överseende för de olägenheter som detta eventuellt kan medföra. Meddela oss gärna om du känner till eventuella hinder i markåtkomst, som exempelvis låsta bommar. Beredningen som utförs bereder både el och fibernät samtidigt.

Utförare av beredning

Oftast är det underentreprenörer som vi på Habo Energi  och Habo Kraft tecknat avtal med för att utföra beredningsfasen.

Information till berörda

Vi kommer så snart beredningen för området är klar och upphandling av utförandet är genomförd, skicka ut beställningsinformation eller kalla alla till ett informationsmöte. Då kommer ni få information om tänkt projektgenomförande med en tidplan för projektet, samt ett avtalsförslag med priser och planerad tidpunkt för fiberanslutning.

Bredbandsbidrag

Du som bor i Habo kommun, men utanför tätorterna, kan hos Habo kommun ansöka om bidrag till bredbandsanslutning med fiber. För att ansöka ska du vara privatperson och bosatt utanför tätorterna Habo, Furusjö, Fagerhult, Brandstorp och Baskarp.

För mer detaljer kring bredbandsbidraget och hur bidragsansökan ska gå till, se Habo kommuns webbplats.

Tider för projektgenomförande

Då mycket av tiderna beror på sådant som vi inte styr över själva, exempelvis markupplåtelse, bygglov, länsstyrelsen, kommunen, trafikverket, etc. är det mycket svårt att säga när respektive samförläggningsprojekt kommer att genomföras.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.