Planerat underhåll av HaboNet-mejl

Idag mellan kl. 13-16 kommer vi att utföra ett underhåll av HaboNet-mejlserver. Mejlservern kommer under denna tid inte att vara nåbar.
 
När underhållet är utfört ska er mejl fungera som vanligt.

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.