Ledning och styrelse

Habo Energi AB som är moderbolaget i koncernen ägs till 100% av Habo kommun. Habo Energi har två helägda dotterbolag, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. De tre bolagen har gemensam VD och ledningsgrupp.

Styrelserna i bolagen utses av kommunfullmäktige i Habo och väljs ett år i taget. Personerna i styrelsen är densamma i alla tre bolagen.

Ledningsgrupp

Christian Nilsen

Bostadsbolagschef

Cecilia Ödman

Chef marknad och kundservice

Styrelse

Thorbjörn Hammerth

Styrelsens ordförande

Mathias Bransmo

vice ordförande

Maria Carlén

Ledamot

Mikael Axnervik

Ledamot

Malin Classon

Ledamot

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.