Ledning och styrelse

Habo Energi AB som är moderbolaget i koncernen ägs till 100% av Habo kommun. Habo Energi har två helägda dotterbolag, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. De tre bolagen har gemensam VD och ledningsgrupp.

Styrelserna i bolagen utses av kommunfullmäktige i Habo och väljs ett år i taget. Personerna i styrelsen är densamma i alla tre bolagen.

Ledningsgrupp

Christian Nilsen

Bostadsbolagschef

Mats Olofsson

Chef stadsnät och IT

Niklas Karlsson

Entreprenadchef

Cecilia Ödman

Chef marknad och kundservice

Martina Hammar

Miljö- och kvalitetssamordnare

Styrelse

Thorbjörn Hammerth

Styrelsens ordförande

Mathias Bransmo

vice ordförande

Maria Carlén

Ledamot

Mikael Axnervik

Ledamot

Henric Wahlberg

Ledamot

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.