Sponsring

Att Habo kommun är en attraktiv region att bo och verka i är viktigt för oss, och genom vår sponsring av föreningar och aktiviteter vill vi bidra till detta. Med vår sponsring vill vi, förutom att bidra med ekonomiskt stöd, även vara personligt engagerade och delta för att genomföra aktiviteter tillsammans med de föreningar som vi sponsrar.

Vår sponsringspolicy

Merparten av vårt sponsringssamarbete ska stödja och öka möjligheten till fritidsaktiviteter inom kultur och idrott för Habo kommuns barn och ungdomar.

Vi sponsrar:

  • Föreningar inom Habo Kommun med verksamhet som primärt riktar sig till barn och ungdomar.
  • Enstaka evenemang och aktiviteter riktade till en bred målgrupp med syfte att främja en aktiv kommun och bidra till en positiv bild av Habo.

Vi sponsrar inte:

  • Politiska eller religiösa organisationer
  • Enskilda idrottsmän/personer/artister
  • Aktiviteter som riskerar att förknippa varumärket Habo Energi med negativa associationer – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.

Vi tar emot ansökningar via formuläret nedan fram till den 30 september varje år. Under oktober går vår marknadsgrupp igenom inkomna ansökningar och beslutar om vad vi sponsrar kommande år. Alla sökande får besked senast 15 november.

Ansökan om sponsring

*” anger obligatoriska fält

Namn på dig som skickar in ansökan
E-post till dig som skickar in ansökan
Har ni verksamhet för barn och ungdomar?*
Har vi inte sponsrat er förut så berätta lite om er verksamhet. Känner vi varandra så kan du hoppa över det här fältet.
Söker ni ett allmänt stöd eller för någon särskild verksamhet/inriktning/event? Vad är målet med sponsringen?
Berätta vad vi kan få ut av vårt samarbete. Aktiviteter vi kan delta på, synlighet på olika sätt.
Ange en summa i svenska kronor
Är er förening kund hos Habo Energi idag?*

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.