Teckna serviceavtal

Ett serviceavtal för fjärrvärmen hjälper dig att optimera dina värmekostnader i hemmet – utan att du behöver lyfta ett finger. För 85 kr i månaden kan du teckna serviceavtal med oss för din värmeväxlare med bl.a. fri service och reservdelar.

Fram till din fastighet är det vi på Habo Energi som ansvarar för värmeproduktion och rörledningar. Men inne hos dig är det du som äger värmeväxlaren. Din fjärrvärmecentral har två års garanti från slutbesiktning.

Då garantitiden gått ut kan du teckna ett serviceavtal för att ytterligare öka bekvämligheten och få bekymmersfri uppvärmning i många år framåt, genom att hålla din värmeväxlare i allra bästa trim. Läs mer i broschyren om vad som ingår i serviceavtalet.

Jag är intresserad av att teckna serviceavtal för min fjärrvärmeanläggning. Fyll i nedanstående uppgifter, så skickar vi ut en bekräftelse på beställningen.