Jämförelsepriser

Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3. Priserna presenteras inklusive moms.

 

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
15 000 kWh 14 580 kr/år 3 600 kr 10 980 kr
20 000 kWh 18 240 kr/år 3 600 kr 14 640 kr
30 000 kWh 25 560 kr/år 3 600 kr 21 960 kr
40 000 kWh 32 880 kr/år 3 600 kr 29 280 kr

 

Kundkategori Flerbostadshus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 73 470 kr/år 22 125 kr 51 345 kr
193 MWh 170 933 kr/år 47 063 kr 123 870 kr
500 MWh 431 283 kr/år 110 375 kr 320 908 kr
1 000 MWh 841 504 kr/år 199 688 kr 641 816 kr

 

Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 79 658 kr/år 28 313 kr 51 345 kr
193 MWh 183 120 kr/år 59 250 kr 123 870 kr
500 MWh 461 033 kr/år 140 125 kr 320 908 kr
1 000 MWh 889 441 kr/år 247 625 kr 641 816 kr