Jämförelsepriser - Fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån tre typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:3. Priserna presenteras inklusive moms.

 

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
15 000 kWh 14 850 kr/år 3 600 kr 11 250 kr
20 000 kWh 18 600 kr/år 3 600 kr 15 000 kr
30 000 kWh 26 100 kr/år 3 600 kr 22 500 kr
40 000 kWh 33 600 kr/år 3 600 kr 30 000 kr

 

Kundkategori Flerbostadshus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 76 020 kr/år 23 150 kr 52 870 kr
193 MWh 176 686 kr/år 49 138 kr 127 549 kr
500 MWh 445 512 kr/år 115 075 kr 330 437 kr
1 000 MWh 868 437 kr/år 207 563 kr 660 874 kr

 

Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 82 482 kr/år 29 613 kr 52 870 kr
193 MWh 189 374 kr/år 61 825 kr 127 549 kr
500 MWh 476 400 kr/år 145 963 kr 330 437 kr
1 000 MWh 917 999 kr/år 257 125 kr 660 874 kr