Jämförelsepriser - Fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på var du bor, och naturligtvis på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån tre typkunders användning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2009:3. Priserna presenteras inklusive moms.

 

Kundkategori Småhus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
15 000 kWh 14 580 kr/år 3 600 kr 10 980 kr
20 000 kWh 18 240 kr/år 3 600 kr 14 640 kr
30 000 kWh 25 560 kr/år 3 600 kr 21 960 kr
40 000 kWh 32 880 kr/år 3 600 kr 29 280 kr

 

Kundkategori Flerbostadshus

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 73 470 kr/år 22 125 kr 51 345 kr
193 MWh 170 933 kr/år 47 063 kr 123 870 kr
500 MWh 431 283 kr/år 110 375 kr 320 908 kr
1 000 MWh 841 504 kr/år 199 688 kr 641 816 kr

 

Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukning Total kostnad Varav fast del Varav rörlig del
80 MWh 79 658 kr/år 28 313 kr 51 345 kr
193 MWh 183 120 kr/år 59 250 kr 123 870 kr
500 MWh 461 033 kr/år 140 125 kr 320 908 kr
1 000 MWh 889 441 kr/år 247 625 kr 641 816 kr