Hur ansluter jag fjärrvärme?

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme. Om det redan finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig. Kontrollera på kartan om det redan finns fjärrvärme i ditt område. Om inte, kan du kontakta oss för information.

Installera fjärrvärmecentral

En ny fjärrvärmecentral installeras där fjärrvärmerören kommer in i ditt hus. Fjärrvärmecentralen är inte stor, utan bara ett skåp som placeras på väggen. När fjärrvärmecentralen är installerad tar den emot värmen för att därefter fördela den i huset.

Vattenburen värme

Om du har ett vattenburet system i ditt hus, behöver du bara en fjärrvärmecentral med värmeväxlare. Du behöver inte dra några nya rör i huset. Det varma vattnet kommer från fjärrvärmerören till fjärrvärmecentralen, som i sin tur ger varmvatten i kranen och värme till elementen.

Direktverkande el

Om du har direktverkande el behöver du en fjärrvärmecentral. Du måste även byta dina elelement och montera in ett vattenburet system. Det finns olika metoder för detta, men ett alternativ är att rören placeras i en panel liknande en golvlist. Därefter förbinder man de nya elementen med rören, och varmvattnet kan släppas på. Kontakta din VVS-installatör om du vill veta mer.