Utbyggnad landsbygd

Habo Energi planerar att bygga fiber i hela Habo kommun med målsättningen att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Vi håller just nu på att projektera olika områden på landsbygden.

Det man kan göra om man är intresserad av att få fiber till sin fastighet är att prata ihop sig med grannarna (kanske finns det redan en vägförening eller liknande?) och anmäla sitt intresse. 

Du hittar formuläret här: Intresseanmälan landsbygden

 

Preliminär utbyggnadsplan:

2017 Stam Habo-Fagerhult. 2018 Fagerhult tätort

2018 Stam Fagerhult-Brandstorp. Accessnät Fagerhult-Brandstorp. Accessnät Habo-Fagerhult. Stam Habo-Kyrkbyn.

2018/2019 Brandstorp tätort

2019 Accessnät sträckan Habo-Kyrkbyn.

2019/2020 Stam och accessnät Kyrkbyn-söder mot Daräng och över mot området kring Apelskift.

2020 Stam och accessnät Habo–Furusjö

Utanför norra korridoren: 2018-2020

Övrig glesbygd: 2020-2022. Efter intresse och projektering.

Vi vill gärna ha en kontaktperson som kan fungera som en ambassadör för området och vara kontaktyta mot kunderna, gällande intresseanmälningar och på sikt även hjälpa oss att få påskrivna markavtal. Maila oss på fiber@haboenergi.se

Regeringens nya bredbandsstrategi

Digitaliseringsminister Peter Eriksson presenterade på söndagen den 18/12 2016 regeringens nya bredbandsstrategi. Det nuvarande bredbandsmålet höjs till att omfatta 95 procent av befolkningen samt att alla, senast 2025, ska ha tillgång till snabbt bredband.