Vi som jobbar här

Ledning

 • Bengt-Fransson,-VD.jpg
  Bengt Fransson VD 036-442 80 60 E-post
 • Anna-Enliden,-Ekonomichef.jpg
  Anna Enliden Ekonomichef 036-442 81 66 E-post
 • vit.jpg
  Maria Thorén Marknadsansvarig 036-442 81 53 E-post
 • Kennets-Svedlund,-Driftansvarig-Fjärrvärme.jpg
  Kenneth Svedlund Fjärrvärmechef 036-442 80 43 E-post
 • vit.jpg
  Christian Nilsen Fastighetschef 036-442 81 29 E-post
 • vit.jpg
  Christer Karlsson Elnätchef 036-442 81 48 E-post
 • Maria Fransson Kundservicechef
  Maria Fransson Kundservicechef 036-442 81 43 E-post
 • vit.jpg
  Mats Olofsson Stadsnätschef 036-442 81 52 E-post

Projektledning

 • vit.jpg
  Behnaz Bahabozorgi Projektledare 072-146 86 95 E-post
 • vit.jpg
  Emil Särenholm Projektledare (föräldraledig) 072-146 86 95 E-post

Kundservice

Elnät

Stadsnät

 • Simon Lindbom Tekniker 036-442 81 47 E-post

Fjärrvärme

Fastigheter

 • Caroline Hedström Fastighetsskötare E-post
 • Erling Engvall Fastighetsskötare E-post
 • Fredrik Höglund Fastighetsförvaltare 036-442 82 27 E-post
 • Margareta Karlsson Fastighetsskötare E-post
 • Niclas Andersson Fastighetsskötare E-post
 • Ronny Sandberg Fastighetsskötare E-post