Bolagsinformation

Tre bolag i samverkan

Habo Energi AB ägs av Habo kommun och därför av kommunens invånare. Styrelserna i bolagen utses av kommunfullmäktige och väljs ett år i taget. Personerna i styrelsen är densamma i alla tre bolagen.

Ledamöterna är följande:
Mats Wärnbring ordförande, Ulf Karlsson vice ordförande, Mathias Bransmo ledamot, Catrin Jalkander ledamot och Lisette Ohlsson ledamot.


Habo Energi AB

Ett lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. Vi bedriver elhandel och producerar och distribuerar fjärrvärme. HaboNet är också en del av Habo Energi.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556215-6421

Bankgiro:
990-4178
IBAN: SE31 8000 0815 0591 3001 6539
Swift/Bic-code: SWEDSESS

Habo Kraft AB

Företaget är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar vi för eldistributionen inom större delen av kommunen.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556058-9805

Habo Bostäder AB

Företaget är också ett dotterbolag till Habo Energi. Vi är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556409-5742