Om oss

Symbolen visar att vi är knutna till våra kunder, till deras hem, dit vi levererar tjänster som man känner sig trygg med. Färgerna speglar de olika bolagens historik, men även vårt geografiska läge mellan Hökensås skogar och Vätterns vatten.