Om oss

Symbolen visar att vi är knutna till våra kunder, till deras hem, dit vi levererar tjänster som man känner sig trygg med. Färgerna speglar de olika bolagens historik, men även vårt geografiska läge mellan Hökensås skogar och Vätterns vatten.


Habo Energi AB

Ett lokalt energibolag som ägs till 100% av Habo kommun. Vi bedriver elhandel och producerar och distribuerar fjärrvärme. HaboNet är också en del av Habo Energi.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556215-6421

Bankgiro:
990-4178
IBAN: SE31 8000 0815 0591 3001 6539
Swift/Bic-code: SWEDSESS

Habo Kraft AB

Företaget är ett helägt dotterbolag till Habo Energi AB. Som nätägare ansvarar vi för eldistributionen inom större delen av kommunen.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556058-9805

Habo Bostäder AB

Företaget är också ett dotterbolag till Habo Energi. Vi är ett fastighetsbolag som äger och hyr ut lokaler och bostäder i Habo kommun.

Postadress: Box 202, 566 24 Habo

Organisationsnummer: 556409-5742