Fiberutbyggnad på landsbygd

Habo Energi planerar att bygga fiber i hela Habo kommun med målsättningen att 90 % av alla hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Vi håller just nu på att projektera olika områden på landsbygden.

 

 

Regeringens bredbandsstrategi

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet. Att hela Sverige har tillgång till ett snabbt bredband är en förutsättning för ett sammanhållet Sverige. Alla ska ha möjlighet att delta, oavsett var man bor eller arbetar.

De viktigaste målen i strategin är följande:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Regeringens mål innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. 

PTS har tagit fram en kort film om nyttan med bredbandstjänster. Se hela filmen "Nyttan med bredband" (ca 5 minuter)