Öppet stadsnät

Vad innebär det att HaboNet är ett öppet stadsnät?

Det innebär att du som ansluten fiberkund till HaboNet kan gå in och välja bland olika tjänsteleverantörer via habonet.se.

Här finns olika leverantörer som erbjuder tjänster inom bredband, TV och telefoni.

Du kan ladda ner vår broschyr med instruktioner hur du kommer igång med att välja tjänster.
Broschyr - Kom igång med öppna nätet!

Ny affärsmodell

I samband med att vi öppnade nätet ändrade vi också affärsmodell och införde serviceavgift på 65 kr/månad* och villa. (Bor man i lägenhet betalas serviceavgiften av fastighetsägaren.)

Priserna för våra egna bredbandstjänster sänks istället med motsvarande belopp, vilket innebär att en 100 Mbit/s-tjänst som tidigare kostat 379 kr/mån, kostar 314 kr/mån och en 10 Mbit/s-tjänst som tidigare kostat 259 kr/mån, kostar 194 kr/mån.

Tjänsten 50 Mbit/s utgår och ersätts med 100 Mbit/s för 314 kr/mån. Detta gäller för befintliga bredbandskunder, nybeställningar görs på habonet.se. Priserna för kabel-tv påverkas inte.

Eftersom vi byter affärsmodell uppdaterar vi även våra allmänna avtalsvillkor för fiber, dessa finns fr.o.m. 1 februari att läsa på haboenergi.se under Stadsnät/Avtalsvillkor.

När vi nu öppnar upp utbudet kan ni själva välja tjänster på habonet.se, men tjänsteleverantörerna kan även komma att kontakta er direkt och erbjuda välkomstkampanjer och liknande per post/e-post/telefon/hembesök. Be alltid besökare som ni inte känner igen att legitimera sig. Tjänsteleverantörerna som vi samarbetar med ser ni i tjänsteväljaren habonet.se 

Önskar ni mer information så kontakta oss på fiber@haboenergi.se eller på telefon 036-860 24 00.

 

*Serviceavgiften betalas för hel månad fr.o.m. den månad då anslutningen till HaboNet levererats. D.v.s. om t.ex. din fastighet ansluts den 12:e i månaden, betalas serviceavgift från den 1:a i samma månad.