TV-portal

Du som redan har programkort från oss kan beställa fler kanaler genom att logga in med ditt användar-ID och din PIN-kod. Ditt användar-ID är ditt kortnummer utan mellanslag och bindestreck. Kontakta oss om du inte har fått någon PIN-kod.

Aktivering i TV-portalen

När du valt att lägga till en kanal så måste du alltid ange om du vill ha omedelbar aktivering, eller om du vill vänta och ha aktivering i månadsskifte. Har du valt omedelbar aktivering av någon kanal så kommer du direkt, efter att ha sparat ditt val i TV-portalen, att kunna se kanalen på din TV och då debiteras du för hela månaden. Skulle kanalen inte vara synlig inom ett par minuter kan du behöva göra en kanalsökning. Har du däremot valt aktivering i månadsskifte så kommer kanalen att vara synlig först den 1:a i kommande månad.

När du tar bort en kanal så kommer den fortsätta att var synlig en tid tills uppsägningsperioden har avslutats.