Habo Lokal TV

Habo Lokal TV är en informationskanal där följande lokala externa parter kan sända information:

  • Ideella föreningar
  • Politiska partier som är representerade i Sveriges Riksdag
  • Församlingar 

Den tid under vilken ovan part annonserar är maximerad till fyra veckor per annons. Informationsmaterialet tillhandahålls av beställaren.

Material och eventuella frågor mejlas till lokaltv@haboenergi.se

 

 

Materialet får inte uppfattas som vulgärt, pornografiskt, diskriminerande eller olagligt. Innehållet får inte heller uppmana till våld, användande av droger eller illegal verksamhet. Det får inte heller uppfattas som stötande.