EU-finansierade projekt

Den 23 september 2020 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings län att bevilja Habo Energi AB projektstöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 8 957 272 kronor för byggnation av ett fibernät i Habo Sydvästra delen med journalnummer 2019-4842. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Slutdatum för projektet är 2022-08-31.

Vi kommer succesivt att publicera information på vår webbplats.

Frågor angående projektet under pågående tid ställs till
projektledare Niklas Karlsson på 036-860 24 07 eller via mejl niklas.karlsson@haboenergi.se

Översiktskarta (PDF)