Allmänna villkor HaboNet Villa

Här finns de allmänna villkoren gällande anslutning av fiber till villa.