Vårt elnät

Habo Kraft ansvarar för överföring av el inom sitt nätområde. Det betyder att vi ansvarar för att du får din el levererad hem till dig. Inom vårt elnätsområde har Habo Kraft AB skyldighet och ensamrätt att distribuera el under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. De granskar fortlöpande vår nätverksamhet, våra avgifter och vår leveranssäkerhet.

Vi transformerar den 40 000 V el som kommer från det nationella stamnätet till 10 000 V in i vårt lokala elnät, därefter transformeras 240 V till din anläggning.