Nätavgiften

Nätavgiften är den avgift du betalar till nätbolaget för att få din el levererad hem till dig. Din fasta del av elnätavgiften består av en fast del beroende på din mätarsäkring, och en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Fr.o.m. 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till din nätfaktura. Flytten innebär ingen ökad kostnad för dig som kund, bara en förflyttning. För mer information om detta se Skatteverket.

Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, men har du elvärme eller annan högre förbrukning kan du behöva större säkring.


 

Nätavgifter 2018-01-01 (säkringsavgifter), inklusive moms.

Säkring Nätavgift Överföringsavgift
16 lägenhet 1 340,00 kr/år 22,60 öre/kWh
16 3 140,00 kr/år 16,39 öre/kWh
20 lägenhet 2 750,00 kr/år 22,60 öre/kWh
20 4 750,00kr/år 16,39 öre/kWh
25 6 687,50 kr/år 16,39 öre/kWh
35 9 450,00 kr/år 16,39 öre/kWh
50 13 500,00 kr/år 16,39 öre/kWh
63 17 640,00 kr/år 16,39 öre/kWh
80 23 700,00 kr/år 16,39 öre/kWh
100 29 625,00 kr/år 16,39 öre/kWh
125 37 218,75 kr/år 16,39 öre/kWh
160 47 640,00 kr/år 16,39 öre/kWh
200 59 550,00 kr/år 16,39 öre/kWh