Nätavgiften

Nätavgiften är den avgift du betalar till nätbolaget för att få din el levererad hem till dig. Din fasta del av elnätavgiften består av en fast del beroende på din mätarsäkring, och en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Fr.o.m. 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till din nätfaktura. Flytten innebär ingen ökad kostnad för dig som kund, bara en förflyttning. För mer information om detta se Skatteverket.

Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, men har du elvärme eller annan högre förbrukning kan du behöva större säkring.


Nätavgifter fr.o.m 2020-11-01 (säkringsavgifter)

Nättariff Mätarsäkring Ampere Exkl. moms, kr/år Inkl. moms, kr/år
LHG 16 16 A lhg 1 200,00 1 500,00
N16 16 A 2 800,00 3 500,00
N20 20 A 4 200,00 5 250,00
N25 25 A 5 788,00 7 235,00
N35 35 A 7 940,00 9 925,00

Överföringsavgift
15,20 öre/kWh exkl. moms
19,00 öre/kWh inkl. moms


Säkringsändring
Ändring skall anmälas och utföras av behörig installatör efter vårt godkännande.
Säsongsmässig eller periodisk återkommande ändring av tariff eller huvudsäkring är inte tillåten utan för bevattningsanläggning se nedan.
En ändring av huvudsäkring ska gälla i minst ett år. Ändring av avgiftsbestämmande passdel eller knivsäkring får endast ske med HKAB:s skriftliga medgivande. Bytet skall ske av behörig och registrerad elinstallatör. Användning av tröga säkringar, av S-märkt typ, och dvärgbrytare är tillåtet. Dvärgbrytare med karaktäristik B och C väljes normalt.
Abonnemangstariffen bestäms av amperetalet på mätarsäkringens passdel eller i förekommande fall av knivsäkringens märkström.

Nättariff, säkring normal lägenhet, LHG
Nättariff, säkring normal lägenhet är endast avsedd för kunder i bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter där ett huvudabonnemang är tecknat för fastighetens allmänna utrymmen. Abonnemangen skall ha en gemensam serviskabel och gemensam servissäkring. Förbrukningen för lägenheten får inte överstiga 10 000 kWh per år.

Bevattningsanläggning
En minimiavgift för bevattningsanläggningar utgår med 25% av den valda nättariffens årsavgift vid ej använd anläggning. Säkringsavgiften uttages för hel månad och varje påbörjad månad räknas som hel månad. Tariffen gäller endast under månaderna april - oktober.

För in- och urkoppling av permanenta bevattningsanläggningar utgår en avgift på 1 200 kr.


Habo Kraft Nätavgifter Effektkunder Högspänning 2020-11-01 (PDF)

Habo Kraft Nätavgifter Effektkunder Lågspänning 2020-11-01 (PDF)

Habo Kraft Nätavgifter Nätnyttan för inmatning till nätet Lågspänning 2020-11-01 (PDF)