Elmätare

Om din elmätare

Din elmätare talar om för oss hur mycket el du använder i din bostad. Numera läses mätaren av automatiskt, så kallad fjärravläsning. Det gör att din faktura alltid baseras på din faktiska elanvändning.

 

Så fungerar fjärravläsning

Elmätaren skickar automatiskt mätarställningen till en s.k. koncentrator där mätarställningarna överförs via GPRS och vidare till Habo Kraft. Efter bearbetning (validering) skickas informationen till faktureringssystemet, som skapar din faktura utifrån den faktiska förbrukningen.

 

Kontroll av elmätare

Mätarna är av hög kvalitet och visar väldigt sällan fel. Om något inte står rätt till med din elmätare bör du kontakta oss. Vi kan ofta avgöra om något är fel, men du kan givetvis beställa en mätarkontroll av en opartisk kontrollant eller av oss om du ändå tror något krånglar. Är felet vårt är kontrollen gratis, annars får du betala kostnaden för kontrollen.