Dokument

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor och lokala villkor och bestämmelser.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Lokala villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB och Habo Energi AB.

Villkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el NÄT 2012 K (rev 2)

Lokala tillämpningsbestämmelser för elnät (2018)

 

Villkor för näringsidkare

Allmänna villkor för anslutning av elanläggningar, lågspänning NÄT 2012 N (rev)

Allmänna villkor för anslutning av elanläggningar, högspänning NÄT 2012 H (rev)

Lokala tillämpningsbestämmelser för elnät (2018)

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare

Särskilda villkor för näringsidkare


Ellagen
Till ellagen SFS 2016:914 (extern sida)

 

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan