Elnät

Vår verksamhet styrs av såväl ellagen, mätarföreskrifter, branschens allmänna villkor och särskilda villkor och bestämmelser.

Ellagen och mätarföreskrifterna innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Kraft AB.