Råd och rättigheter

Elpriskollen

Elpriskollen drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen (EI).

Här kan du jämföra elpriser helt oberoende. Se länken:

http://ei.se/sv/Elpriskollen/

 

Energirådgivning

Energicentrum A6 är ett samarbete mellan Jönköping, Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Syftet med samarbetet är att verka för en effektivare användning av energin och för att öka användningen av förnybara energikällor. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri för invånarna i de fem kommunerna.

http://www.energicentrum.se/

 

Dina rättigheter

Konsumentens rätt regleras tydligt i lagstiftningen och i ellagen. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott.

Du är välkommen att kontakta kundservice om du är missnöjd med en produkt eller tjänst. Då kan vi ställa följdfrågor och få en klar bild av ditt ärende. Vi kan också berätta vad som behöver vara med i ett eventuellt skriftligt klagomål. Förbered dig gärna, så att du har kundnummer (finns på fakturan) och andra handlingar tillgängliga.

På följande platser hittar du mer information och råd om dina rättigheter:

Klagoguiden - Ett samarbete mellan Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, som hjälper dig vidare.

Konsumentrådgivningen - Du som bor i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds kommuner hittar din kommunala konsumentrådgivning på Energicentrum A6.

Energimarknadsbyrån - En oberoende vägledning om el, fjärrvärme och gas.

Allmänna Reklamationsnämnden - Hit kan konsumenten vända sig för att pröva tvister med t.ex. ett elhandels- eller elnätföretag.