Elområden

Sverige är indelat i fyra elområden.

I Sverige produceras det mer el där det bor få människor och tvärtom. I söder, där de flesta bor, produceras bara en mindre mängd el. Detta leder till flaskhalsar i stamnätet - tidvis är det trångt i ledningarna för att få tillräcklig effekt till södra Sverige. Än mer sällan räcker elen till utländska köpare, och det är det som myndigheterna reagerat på.

Från och med den 1 november 2011 är landet indelat i fyra så kallade elområden. Syftet är att göra det intressant och lönsamt att producera el där det bor många människor. Dessutom vill man uppmuntra till investeringar i överföringskapacitet till de områden som förbrukar mest. Elpriserna kommer att kunna variera mellan olika områden - hur mycket går inte att säga i förväg. Generellt kan man säga att det blir dyrare att använda i södra Sverige, där det är underskott på produktion.

Vad betyder det för mig som kund?

Som elkund kan du handla el från elhandelsföretag över hela Sverige. Vilket elområde du tillhör avgörs av var du använder din el, alltså vilket elområde du tillhör. Du som bor i Habo Kraft AB´s elnätsområde (områdesID HBO) tillhör elområde 3 (Stockholm).

Om du bor i elområde 4 och vill teckna nytt avtal gäller särskilda villkor - ring i så fall oss på telefonnummer 036-442 82 00.

Mer information

Svenska Kraftnät har tagit fram en webbaserad karta över elområden och nätområden. Denna hittar du på: www.natomrade.se