Avtalsvillkor

Våra verksamheter styrs av såväl ellagen, branschens föreskrifter och allmänna avtalsvillkor, samt bolagets särskilda villkor.

Ellagen innehåller en mängd bestämmelser både kring överföring och försäljning av el. Allmänna villkor för el och elnät är utarbetade av och gemensamma för branschen genom organisationen Energiföretagen Sverige. Särskilda villkor och bestämmelser specificerar ytterligare vad som gäller för Habo Energi AB.

Villkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till konsument gäller fr o m 20180201

Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument

 


Ellagen
Till ellagen SFS 2016:914 (extern sida)