100 % förnyelsebar energi

Som kund hos Habo Energi vet du att du får förnyelsebar el, som produceras i energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid.

Att elen är förnybar innebär inte att den inte har en miljöpåverkan, för det har den i olika grader, men elproduktionen ger oansenliga utsläpp av koldioxid och bidrar därför inte så mycket till den globala uppvärmningen.