Våra avtal och priser

Här kan du se aktuella elpriser och avtalsformer som vi erbjuder.

Från 1 januari 2018 flyttade energiskatten från rubriken elhandel till elnät. Det innebär inga ökade kostnader för dig – bara en förflyttning.

I jämförpriserna ingår samtliga avgifter för elen. Nätkostnader tillkommer alltid och faktureras av ditt nätbolag. Elpriserna gäller i elområde 3, ligger din anläggning i elområde 1, 2 eller 4, välkommen att kontakta oss!

 

 

Fastpris

Avtalsform Inköpspris Elpris* 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
Fast elpris 6 mån 41,10 öre/kWh 51,38 öre/kWh 68,38 öre/kWh 58,18 öre/kWh 53,08 öre/kWh
Fast elpris 1 år 39,60 öre/kWh 49,50 öre/kWh 66,50 öre/kWh 56,30 öre/kWh 51,20 öre/kWh
Fast elpris 2 år 39,00 öre/kWh 48,75 öre/kWh 65,75 öre/kWh 55,55 öre/kWh 50,45 öre/kWh
Fast elpris 3 år 38,80 öre/kWh 48,50 öre/kWh 65,50 öre/kWh 55,30 öre/kWh 50,20 öre/kWh
* Vårt inköpspris och moms. Fast avgift 340 kr/år inkl. moms tillkommer.

Rörligt pris

Avtalsform Inköpspris Elpris* 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
Rörligt elpris Tillsv. 36,87 öre/kWh 86,71 öre/kWh 103,71 öre/kWh 93,51 öre/kWh 88,41 öre/kWh
Rörligt elpris 1 år 36,07 öre/kWh 85,71 öre/kWh 102,71 öre/kWh 92,51 öre/kWh 87,41 öre/kWh
*Vårt inköpspris, påslag, elcertifikat och moms. Fast avgift 340 kr/år inkl. moms tillkommer.

Anvisat pris

Avtalsform Inköpspris Elpris* 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
Anvisat pris 52,70 öre/kWh 65,88 öre/kWh 82,88 öre/kWh 72,68 öre/kWh 67,58 öre/kWh
* Vårt inköpspris, påslag, elcertifikat och moms. Fast avgift 340 kr/år inkl. moms tillkommer.