Förnya ditt elavtal

Du kan välja mellan fast eller rörligt elpris. Med ett fast elpris har du gjort ett tryggt och långsiktigt val, där du vet vilket elpris du har under längre tid. Välj mellan bindningstider från 6 månader till 3 år.

Med ett rörligt elpris kan du istället följa elmarknadens svängningar.

Teckna elavtal nu