Sopsortering

Detta sorteras som matavfall!

Rester av tillagad mat och råvaror.
Ta bort alla förpackningar runt ditt matavfall innan du slänger det. Ingen plast får läggas i eller runt papperspåsen! Om du är osäker, lägg hellre avfallet i påsen för brännbart avfall.

 

Kött och köttrens
Ej större än att det får plats i papperspåsen
Ost och pålägg
Fisk och skaldjur
Skal och rester från rotfrukter
Äggskal
Skal och rester från grönsaker
Godis och choklad
Ta bort godispappret
Skal och rester från frukt
Hushållspapper och servetter
Bröd, kex och kakor
Kaffesump och kaffefilter,
teblad och tepåsar
Pasta och ris
Blommor och mjuka växtdelar
OBS! Ej jord

 

Tips och goda råd

Papperspåsen
Papperspåsarna är gjorda av ett speciellt våtstarkt papper som släpper igenom luft. De ska helst förvaras mörkt och lite fuktigt. Förvaras de torrt finns det risk för att limfogen i botten kan torka. Du ska till exempel inte förvara dem ovanpå kylskåpet. Samla inte på dig för många påsar. De är färskvara och kan bli spröda om de ligger flera år.

Tar dina påsar slut så finns det nya att hämta på anvisad plats i fastigheten, på sortergårdarna och i vissa butiker i ditt närområde. Mer information om i vilka butiker du kan hämta papperspåsar finns på vår webbplats, www.juneavfall.se.

Det är viktigt att du använder hållaren du fick tillsammans med papperspåsarna. Hållaren gör att påsens sidor och botten ventileras. Blir påsen för blöt kan den läcka och dålig lukt kan uppstå.

Det får inte finnas någon plast i eller runt papperspåsen!

Gör så här:

 1. Låt matavfallet rinna av i slasken ordentligt innan du lägger det i papperspåsen.
 2. Är matavfallet ändå mycket blött kan du lägga lite hushållspapper i botten på påsen.
 3. Fyll påsen till max 2/3.
 4. Byt påse minst var tredje dag även om den inte är fylld.
 5. Vik ihop påsen noga så den inte öppnar sig i kärlet.
 6. Lägg ner påsen försiktigt i kärlet

 

Farligt avfall och elavfall ska alltid lämnas till sortergård! Tidningar och förpackningar lämnas till återvinning.

 

Farligt avfall

För farligt avfall gäller striktare regler eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur. Farligt avfall ska skiljas ifrån vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras enskilt.

Exempel på farligt avfall är:

 • batterier
 • bekämpningsmedel
 • brandvarnare
 • fotokemikalier
 • färg
 • lack innehållande organiska lösningsmedel
 • kvicksilvertermometrar
 • lysrör
 • lösningsmedel
 • spillolja
 • oljefilter
 • sprayburkar
 • syror