Om vårt elnät

Habo Kraft ansvarar för överföring av el inom sitt nätområde. Det betyder att vi ansvarar för att ni får er el levererad till ert företag. Verksamheten är en monopolverksamhet under tillsyn av Energimarknadsinspektionen. De granskar fortlöpande vår nätverksamhet, våra avgifter och vår leveranssäkerhet.

Vi transformerar den 40 000 V el som kommer från det nationella stamnätet till 10 000 V in i vårt lokala elnät. Så nära er anläggning som möjligt placeras en transformatorstation som omvandlar inkommande spänning till 3-fas lågspänning 400/230 volt.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.