Om HaboNet

HaboNet är en del av Habo Energi som i sin tur ägs till 100% av Habo kommun. Inga kortsiktiga intressen styr utbyggnaden av nätet. Vi tar ansvar för utveckling i kommunen och vi arbetar för att bygga ut nätet, både till tätort och landsbygd. Vi har byggt fibernät sedan 2000.

På samma sätt som det behövs vägnät och elnät som täcker hela landet behövs det också fibernät som ger Habo kommuns invånare tillgång till snabba och säkra elektroniska kommunikationer. Fibernäten lägger grunden för den digital utvecklingen.

Svenska Stadsnätsföreningen

Habo Energi är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.