Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Nätavgiften

I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll och är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del, som baseras på storleken på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter. 

Mätarsäkringens storlek, uttryckt i ampere (A), styr vilken maximal effekt du kan använda i ditt hem. De flesta kunder klarar sig med en 16A säkring, men högre säkringar behövs för högre elförbrukning. En för hög elförbrukning gentemot mätarsäkringen kan leda till att säkringar går sönder eller/-och att elapparater fungerar sämre. Det är därför viktigt att ha en mätarsäkring som är anpassad efter din elförbrukning och utrustning för att undvika problem och säkerställa en stabil elförsörjning.

Nätavgifter från och med 2023-01-01 (säkringsavgifter)

NättariffMätarsäkring AmpereExkl. moms, kr/årInkl. moms, kr/år
LHG 1616 A lhg1 4641 830
N1616 A3 4164 270
N2020 A5 1246 405
N2525 A7 0648 830
N3535 A9 68812 110
N5050 A13 83617 295
N6363 A18 08022 600
N8080 A24 28830 360
N100100 A30 36437 955
N125125 A38 18847 735
N160160 A48 99661 245
N200200 A61 12476 405

Tillfällig sänkning av överföringsavgifter från 2023-08-01 till 2023-12-31

Eftersom elpriset har sjunkit mer än vad vi tidigare prognosticerat sänker vi överföringsavgiften från 1 augusti till 31 december. 

Elöverföringsavgiften är den avgift du betalar för transporten av el genom ledningarna till ditt företag. Eftersom elpriset pendlat kraftigt under året och inflationen varit oväntat hög har kostnaden för att transportera elen varit hög. Nu när elpriserna sjunker har vi glädjande nog möjlighet att sänka överföringsavgiften för dig som kund.

Säkringsabonnemang N16 till N200 samt LHG16 får en sänkning med 4,7 öre/kWh exklusive moms, vilket ger en avgift på 15,1 öre/kWh exklusive moms.

Överföringsavgifter för effekt högspänning NT1
Jan-mar, nov-dec, mån-fre kl 06-22            9,8 öre/kWh exkl. moms
Övrig tid                                                           6,2 öre/kWh exkl. moms

Överföringsavgifter för effekt lågspänning NT2 
Jan-mar, nov-dec, mån-fre kl 06-22            13,60 öre/kWh exkl. moms
Övrig tid                                                           9 öre/kWh exkl. moms

Ordinarie överföringsavgifter från och med 2023-01-01

Överföringsavgift  
19,80 öre/kWh exkl. moms
24,75 öre/kWh inkl. moms

Överföringsavgifter för effekt högspänning NT1  
Jan-mar, nov-dec, mån-fre kl 06-22            14,50 öre/kWh exkl. moms
Övrig tid                                                           10,50 öre/kWh exkl. moms

Överföringsavgifter för effekt lågspänning NT2 
Jan-mar, nov-dec, mån-fre kl 06-22            18,30 öre/kWh exkl. moms
Övrig tid                                                           13,30 öre/kWh exkl. moms

Säkringsändring

Ändring av säkring ska alltid anmälas och utföras av en behörig installatör, efter att vi har godkänt ändringen. 
Vi tillåter inte säsongsmässiga eller periodiska ändringar av tariffer eller huvudsäkringar, med undantag för bevattningsanläggningar som beskrivs närmare längre ned på sidan.

Om du vill ändra huvudsäkringen måste ändringen gälla i minst ett år. Ändringar av passdelen eller knivsäkringen som påverkar avgiftsbestämmandet får endast utföras med skriftligt medgivande från HKAB. Det är också viktigt att notera att bytet måste utföras av en behörig och registrerad elinstallatör.

Vi tillåter användning av tröga säkringar av S-märkt typ och dvärgbrytare.
Dvärgbrytare med 
karaktäristik väljes normalt B och C. 

Slutligen, abonnemangstariffen bestäms av amperetalet på mätarsäkringens passdel eller, vid förekommande fall knivsäkringens märkström. Tänk på att du alltid kan kontakta oss om du har frågor om vilka ändringar som är tillåtna och hur du går tillväga för att utföra dem på rätt sätt.

Nättariff, säkring normal lägenhet, LHG

Nätavgiften för lägenhet, LGH16 är endast avsedd för kunder i bostadslägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter där ett huvudabonnemang är tecknat för fastighetens allmänna utrymmen. Abonnemangen skall ha en gemensam serviskabel och gemensam servissäkring. Förbrukningen för lägenheten får inte överstiga 10 000 kWh per år.

Bevattningsanläggning

En minimiavgift för bevattningsanläggningar utgår med 25% av den valda nätavgiftens årsavgift vid ej använd anläggning. Säkringsavgiften uttages för hel månad och varje påbörjad månad räknas som hel månad.
Avgiften gäller endast under månaderna april – oktober.

För in- och urkoppling av permanenta bevattningsanläggningar utgår en avgift på 1 200 kr.

Nätavgifter Effektkunder och Nätnyttan för inmatning

Dela denna sidan

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.