Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el. Detta genom solcellspaneler eller mindre vindkraftverk. Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka elkostnaden gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk.

Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor. 

Så fungerar det

Med hjälp av din produktionskälla producerar du din egen el. I de fall din egen produktion inte räcker för din elanvändning köper du den resterade el som du behöver av det elhandelsföretag som du valt. Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag.

Har du ett säkringsabonnemang på högst 63A och producerar el med en effekt på högst 43,5 kW ska du inte betala nätavgift för inmatad el om du, under ett kalenderår, tar ut mer el från din egen anläggning än vad du matar in på elnätet.

Om det befintliga säkringsabonnemanget är tillräckligt stort idag för den nya produktionen så betalar du ingenting för själva anslutningen av anläggningen till elnätet under förutsättning att du räknas som mikroproducent. Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande mätar- eller servissäkrings märkström och den nya mätar- eller servissäkringens märkström. Du får även ersättning från oss för nätnyttan.

Steg för steg

1. Läs dig om småskalig elproduktion
För att komma igång med småskalig elproduktion, behöver du undersöka olika tekniklösningar, möjlighet till bidrag och ersättning samt vilka eventuella tillstånd som krävs.
Ett bra ställe att börja på är att läsa dokumentet ”Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion”.

2. Kontakta en auktoriserad elinstallatör
För att ansluta din mikroproduktion till nätet behöver du en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och blanketten ”Anmälan – Anslutning Mikroproduktion” till Habo Kraft AB för din räkning.

3. Vi hanterar din förfrågan
När vi har mottagit all nödvändig information från din elinstallatör, kontrollerar vi så att elnätet har tillräcklig kapacitet för att kunna driva er anläggning. När vi kontrollerat detta och det ser okej ut så skickar vi ut ett medgivande för installation av din mikroproduktionsanläggning till din elinstallatör. 
Handläggningstiden för detta är normalt upp till åtta veckor.

4. Installation av produktionsanläggning
När din elinstallatör har fått medgivande från Habo Kraft AB kan installationen av din produktionsanläggning börja.
När allt är klart kommer din elinstallatör att skicka in en färdiganmälan till oss på Habo Kraft AB.

5. Välj elhandelsföretag
För att sälja ditt överskott av el behöver du välja ett elhandelsföretag. För att kunna göra det behöver du nätområdes-id och anläggnings-id. Observera att anläggnings-id för din mikroproduktion inte är detsamma som för din förbrukning.

6. Vi byter din elmätare
För att kunna mäta både produktion och konsumtion behöver din elmätare bytas ut till en som kan mäta i båda riktningarna. När vi har fått in färdiganmälan från din elinstallatör kommer vi att byta din elmätare utan kostnad.
Handläggningstiden för detta är cirka åtta veckor från det att vi har mottagit färdiganmälan.
Vi kommer att ta kontakt med dig och boka in mätarbytet när det närmar sig din tur.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.