Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion, så kallad småskalig elproduktion eller mikroproduktion, ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt att i små anläggningar producera sin egen el – främst genom solcellspaneler eller mindre vindkraftverk. Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk.

Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor. 

Så fungerar det

Med hjälp av din produktionskälla producerar du din egen el. I de fall din egen produktion inte räcker för din elanvändning köper du den resterade el som du behöver av det elhandelsföretag som du valt. Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag.

Har du ett säkringsabonnemang på högst 63A och producerar el med en effekt på högst 43,5 kW ska du inte betala nätavgift för inmatad el om du, under ett kalenderår, tar ut mer el från din egen anläggning än vad du matar in på elnätet.

Om det befintliga säkringsabonnemanget är tillräckligt stort idag för den nya produktionen så betalar du ingenting för själva anslutningen av anläggningen till elnätet under förutsättning att du räknas som mikroproducent. Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande mätar- eller servissäkrings märkström och den nya mätar- eller servissäkringens märkström. Du får även ersättning från oss för nätnyttan.

Nedan hittar du mer information.

För mer information läs eller besök:

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.